Lucy Hale

A-X-L 2018 HD | монгол хэлээр
9.2
Хэл

A-X-L 2018 HD | монгол хэлээр

АXL бол маш нууц төлөвлөгөөний дагуу гаргаж авсан цэргийн зориулалт бүхий робот нохой юм. Гэвч туршилт амжилтгүй болоход AXL ганцаар үлдэж нуугдах бөгөөд удалгүй нэгэн хүүтэй учирна.
Truth or Dare 2018 HD | монгол хэлээр
9
Хэл

Truth or Dare 2018 HD | монгол хэлээр

Найзуудын дундах үнэнээ хэл эсвэл шийтгүүл тоглоом гэнэт үхлийн тоглоом болж эхэлнэ. Хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн юм тоглоом тоглож буй найзуудаас худал хэлсэн эсвэл шийтгүүлэхээс татгалзсанг нь нэг нэгээр өөрийн аргаар шийтгэж эхэлнэ